Arvio Vapautunut katsoja -teoksesta

kengat

Mimesis&Mumina -nettilehdessä  arvioidaan Jacques Rancièren Vapautunut katsoja-teos, joka ilmestyi juuri suomeksi: “Taiteen politiikka näyttäytyy teoksessa kaiken kattavana ja radikaalina mahdollisuutena tarkastella länsimaisen yhteiskunnan pohjavirtauksia. Rancièren mannermainen älyllisyys on virkistävää representaatiotutkimusten ja naiivien, herättelemään pyrkivien taideteosten runsaudessa.”